Tarinatehdas

Tarinatehdas on toiminut vuodesta 2005 alkaen työnohjaus- ja valmennusalan osaajana. Tarinatehtaan palvelutarjonta sisältää työnohjausta, johdon- ja työyhteisön valmennusta ja coachingia. Tavoitteena on rakentaa yhdessä sellaisia näkökulmia ja prosesseja, jotka auttavat yksilöä, tiimiä ja organisaatiota suoriutumaan paremmin perustehtävässään ja onnistumaan. Vahvistetaan työn sujuvuutta ja yhteistyötä: kohti kukoistusta!

Tarinatehtaan toiminnalle suuntaa antaa ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja kongnitiivisen terapian uusimmat opit. Mindfulnessin keinoja ja neurotieteitä sovelletaan erityisesti työssä jaksamisen haasteissa, mielentaitoihin ja stressinhallintaan tähtäävässä ohjauksessa ja valmennuksessa.

Tekijä

Osaaminen

Johanna Heikkinen on päätoiminen työnohjaaja ja esimies- ja työyhteisövalmentaja. Johanna on toiminut ohjauksen, koulutuksen ja valmennuksen parissa 90-luvun alusta alkaen. Hänellä on laaja kokemus ja koulutus eri ohjausmuotojen parissa: työnohjauksen, coachingin, ratkaisukeskeisen terapian, NLP:n ja mindfulness-valmennuksen.

Johanna Heikkisellä on monipuolinen kokemus hyvin erilaisten toimialojen ohjauksesta, coachingista ja valmennuksesta. Työnohjauksessa asiakkuuksina ovat olleet esim. sosiaali-, kasvatus-, järjestöala ja vaativaa asiakastyötä tekevät yksilöt ja ryhmät: asiantuntijoista johtajiin. Lisäksi Johannalla on pitkä työkokemus ennen yrittäjyyttä aikuiskoulutuksesta, vaativasta asiakastyöstä ja suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

Coachingia käyttää enemmän johto- ja asiantuntijat yritysmaailmasta. Julkiselta sektorilta johtajat hakevat taas hyvin tuloksin sekä työnohjauksesta että coachingista Johannalta apua työn haasteisiin, stressinhallintaan ja työhyvinvointiin.

Tarinatehtaan coachingissa asiakkuuksia on laaja kirjo esim. seuraavista aloista: ICT-ala, paperiteollisuus, media, kulttuuri, lääketiede, järjestöt, tekninen toimi - asiantuntijasta ylimpään johtoon. Johanna on käynyt vuonna 2007 sertifioidun business coaching koulutuksen ( CBC) ja coachannut siitä alkaen. Vahvaa erityisosaamista muutosprosessien valmentamisesta, esimiesten, johtoryhmien työnohjauksesta ja coachaamisesta.


TÄSSÄ ALLA TARINATEHTAAN ESITTELYVIDEO.


KOULUTUS
  • Yhteiskuntatieteiden maisteri: sosiaali- ja käyttäytymistieteet, Tampereen yliopisto.
  • Työnohjaaja Story, Helsingin yliopisto.
  • Ammatillinen opettaja, Haaga-Helia opettajakorkeakoulu
  • Certified Business Coach®, (CBC).
  • NLP master practioner.
  • Voimavara- ja ratkaisukeskeinen terapeutti, MLL.
  • Tietoisuustaito- ja kognitiivisen psykoterapian –opintoja (MBCT), Integrum.
  • Parineuvoja, Kataja ry.
  • Muutosjohtajuus opintoja, Aalto yliopisto.
  • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, (YJET) Omnia.