Työyhteisöille

Työnohjaus on tavoitteellinen ja pitkäkestoinen oppimis- ja vuorovaikutusprosessi

Työnohjaus tarjoaa turvallisen foorumin tarkastella työtä ja työyhteisöä yhteisessä dialogisessa prosessissa keskustellen eri näkökulmista, ja peilin reflektion kautta lisätä itseymmärrystä. Työnohjausprosessissa avautuu väylä uusille ajatuksille työstä ja muiden kohtaamiselle. Perustehtävän kirkastaminen ja työn eri ilmiöiden tarkastelu lisäävät työhyvinvointia ja mahdollistavat yksilön ja tiimin voimaantumisen.

Työnohjaus parantaa ilmapiiriä ja vahvistaa yhteishenkeä. Se auttaa yhteisön jäseniä toimimaan paremmin ja tuloksellisemmin yhdessä, ja siten lisää työn ja asiakaspalvelun laadukkuutta. Tarinatehdas tarjoaa työnohjausta ryhmille, esimiehille, johtajille ja johtoryhmille.

Tarinatehtaan työnohjauksen viitekehys on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, ja vaikutteita ajattelulle antavat narratiivisuus, NLP ja kognitiivisen psykoterapian kolmannen aallon teoriat.

Narratiivisuudesta:

”Narratiivisen ajattelun mukaan tietoa syntyy aina suhteissa. Elämme merkitysmaailmassa, joka rakentuu kielen avulla tietyssä historiallisessa ja sosiaalisessa tilanteessa. Nämä merkitykset muodostuvat kertomuksiksi, jotka antavat mielekkyyden elämällemme ja identiteetillemme. Elämä on monitarinallinen. Narratiivisessa ohjauksessa mahdollisen lukkiuttavan ongelmatarinan viereen ja tilalle tuodaan vaihtoehtoisia merkityksiä, kokemuksia ja tarinoita. Kun näitä tutkitaan ja kuvataan yhdessä moniulotteisesti, voidaan luoda uusia rikastuttavampia vaihtoehtoja ja toimintatapoja työhön ja elämään.