Työnohjaus

Työnohjaus auttaa onnistumaan - yksilöä, tiimiä ja työyhteisöä!

Tarinatehdas tarjoaa työelämän haasteet tuntevaa, pitkään ja monipuoliseen kokemukseen ja koulutukseen perustuvaa, ammattitaitoista työnohjausta yksilöille, ryhmille ja johdolle. Erityisvahvuutena asiakastyötä tekevien ryhmien ja vaativan asiakastyön työnohjaus, mielentaidot ja stressinhallinta, muutostilanteet ja johtaminen.

Työnohjauksen tavoitteena on

 • työn tavoitteiden, tehtävien ja työroolin kirkastaminen
 • ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen
 • uusien näkökulmien ja vaihtoehtojen löytäminen
 • yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 • työssäjaksamisen, stressinhallinnan ja työn rajaamisen tukeminen
 • mielentaitojen ja psykologisen joustavuuden saavuttaminen
 • työelämän muutoshaasteiden käsittely

Työnohjauksen arvot ja toimintatavat Tarinatehtaassa

 • Periaatteena on asiakasta arvostava ja asiakkaan tarpeista lähtevä tapa toimia.
 • Avainsanoja toiminnalle ovat mielentaidot, dialogisuus, tietoinen läsnäolo, uteliaisuus, uudet näkökulmat, toiveikkuus, osaamisen vahvistaminen ja voimaantuminen.
 • Keskeisin väline työnohjauksessa on luottamuksellinen vuorovaikutusprosessi ja dialogiset keskustelut. Tarvittaessa käytetään myös luovia ja toiminnallisia menetelmiä.
 • Työnohjaajana Johanna Heikkinen on aktiivinen, innostava ja tavoitteellinen. Hän tuo työnohjaukseen vahvan kokemuksen työhyvinvoinnista, ryhmä- ja organisaatio-dynamiikasta ja tunnetyöskentelyn.

Työnohjaus selkeyttää ajatuksia ja rakentaa parempaa ilmapiiriä!”Ajatuksemme ovat kaikkein tärkeintä –
meistä tulee sitä mitä me ajattelemme.”
Gautamo Buddha