Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeisyyteen perustuva konfliktinhallintamenetelmä. Se tarjoaa työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja, jotka eivät ole selvinneet tavallisella puheeksiottamisella työyhteisössä. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Se on prosessi, jossa arvostavalla otteella lähdetään löytämään sellaisia näkökulmia ja ratkaisua, jossa työrauha ja työhyvinvointi palautuvat. Sovittelussa ulkopuolinen sovittelija ohjaa prosessia, jossa konfliktin osapuolet itse löytävät sovun riitaansa.

Soviteltuja tilanteita

 • Kiusaamiset
 • Organisaatiomuutoksiin liittyvät konfliktitilanteet
 • Esimiehen ja alaisten väliset konfliktit
 • Loppuunpalamiset, jotka ovat aiheutuneet tiimin konfliktitilanteista
 • Varoitukset ja irtisanomistilanteet
 • Yhteistyön kehittämisen haasteet
 • Työstä kieltäytymiset
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon ja rooleihin liittyvät epäselvyydet
 • Kuppikunnat, juorut ja pahanpuhuminen

Esimerkkejä tuloksista

 • Avoimuus, vuorovaikutus ja yhteistyökyky ovat selvästi parantuneet
 • Esimiehen työ helpottunut
 • Ongelmia on saatu ratkottua ja ratkaisukyvykkyys on kasvanut
 • On vältytty ikäviltä irtisanomisilta
 • Erilaisuuden ymmärtäminen on lisääntynyt
 • Se on nopea, toimiva ja tehokas prosessi
 • Taloudellinen hyöty on ilmeinen: poissaolot ja työhyvinvoinnin lisääntyminen
”Yksi tärkeimmistä matkoista,
minkä ihminen voi tehdä,
on mennä toista puolitiehen vastaan”