Mielentaidot / mindfulNess valmennus

Tarinatehtaan mielentaidot- ja mindfulness valmennus ja ohjaus perustuu viimeisimpään tutkittuun tietoon mm. neurotieteistä, stressinhallinnasta, hyvinvoinnin edistämisestä ja käytännön asiakaskokemukseen. Valmennuksen pääteemana on työperäisen stressin ennaltaehkäisy ja tietoisuustaidot, jotka lisäävät mielen taitoja ja elämäniloa. Mielen taitojen kehittyminen tuo voimavaroja, lisää keskittymiskykyä ja hyvinvointia ja parantaa vuorovaikutusta. Työn ja elämän kuormittaviin tilanteisiin löytyy selviytymiskeinoja, ja toimivia tapoja ajatteluun ja arkeen.

Mindfulnessin - tietoisuustaitojen parissa Johanna on työskennellyt useita vuosia, ja hänellä on mindfulness harjoitteiden ohjaamisen lisäksi laaja teoreettinen tietämys aiheesta ja sen käyttömahdollisuuksista. Asiakaspalautteen mukaan Johannalla on kyky olla sataprosenttisesti läsnä haastamassa ja tukemassa valmennettavia kohti parempia mielentaitoja ja hyvinvointia; olemaan tietoisesti ja hyväksyvästi läsnä itselleen ja muille ja voimaan paremmin! Asiakkaat kertovat saaneensa valmennuksesta välineitä, jotka ovat lisänneet merkittävästi heidän hyvinvointiaan sekä työssä että yksityiselämässä.

Valmennuksen teemoja


  • Mitä mielentaidot ja mindfulness ovat?
  • Tietoisen läsnäolon vaikutukset kehoon, mieleen ja vuorovaikutukseen
  • Tietoinen, hyväksyvä ja läsnäoleva asenne
  • Mihin focusoin ja keskityn?
  • Miten mieli toimii? Rajoittavat uskomukset, autopilotti, murehtiminen ja märehtiminen
  • Sisäinen puhe ja itseen kohdistuvan myötätunnon kehittäminen vs. kritiikki ja vaativuus (itsemyötätunto self-compassion)
  • Myönteiset ajatukset ja tunteet hyvinvoinnintekijänä ja onnellisuuden lähteenä
  • Arvostava kohtaaminen ja vuorovaikutus
  • Tunnetaitojen harjaannuttaminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • Tietoisuustaitojen harjoittaminen arjessa: toimivia keinoja hyvinvointiin
”Onni on mielentila, asenne, ja jollei sitä opettele ja harjoittele tässä hetkessä, sitä ei koskaan koe”
Maxwell Maltz