ASIAKASPALAUTTEITA

Kerään aina palautteen asiakkailta sekä prosessin aikana että lopussa. Tässä muutamia usein prosessin lopussa toistuvia palautteita.

  • Johanna haastaa ja tukee sopivassa balanssissa.
  • Laadukkaat ja tulokselliset asiakasprosessit.
  • Aina 100 % panostus ja läsnäolo.
  • Oman alansa kokenut huippuosaaja.
  • Persoonana empaattinen, joustava, tavoitteellinen ja nopeasti oivaltava.
  • Laaja kokemus ja koulutus näkyy: saa välineitä asiakastyöhön, johtamiseen ja parempaan työhyvinvointiin. Uusia näkökulmia työn haasteisiin.

"Saimme välineitä ja löysimme ratkaisuja työyhteisön muutosprosessiin ja haasteelliseen tunneilmapiiriin. Yhteistyö ja työssäjaksaminen on nyt parempaa. Lisäksi asiakastyön, roolin ja perustetehtävän ytimen kirkastaminen auttaa myös työn rajaamisessa ja oleelliseen keskittymisessä"

-Työyhteisön työnohjaus, työllisyyspalvelut.

"Sain selkiytettyä coachingissa omat tavat tehdä työtä (myös vahvuudet ja haasteet) ja sen miksi työ tuntui kaaokselta ja uuvuttavalta. Löysin uusia tapoja työnorganisointiin ja hahmotan asiat ja työni paremmin: keskittyminen lisääntyi ja säätäminen väheni... Työn ja vapaa-ajan tasapaino on nyt ihan eri luokkaa, tämä näkyy voimavaroissa - jaksan enemmän! Johanna haastoi vahvasti, muuten ei olisi muutosta tullutkaan. Pidin myös välitehtävistä, jotka konkretisoi tilannettani ja auttoi muutoksessa.

- Johdon yksilöcoaching, osakas ja esihenkilö, ITC -ala.

"Saimme paljon hyötyä työohjauksesta. Halusimme ja saimme näkökulmia ja keinoja vaativaan asiakastyöhön, työhyvinvoinnin vahvistumiseen ja yhteistyön hyödyntämiseen työssä. Ja Johanna haastoi sopivasti mielen taidoissa ja oman ajattelun vaikutuksesta jaksamiseen ja siihen millaiset ovat omat työyhteisötaidot. Monipuolinen prosessi kaikkineen, ja Johanna tietämys ja kokemus näkyi joka tapaamisessa."

- Tiimin ryhmätyönohjaus, lastensuojelu, sosiaaliala.

"Kiitos yhteisestä matkasta parempaan elämään. Sait minut näkemään valon!"

-Johdon yksilöohjaus, tekninen ala.

" Työnohjaus toimi merkittävänä välineenä jaksamisessa, ja muutosprosessin läpiviemiseen saimme ideoita ja varmuutta. Työnohjaus tuki meitä johtamisessa monella tapaa ja saimme myös itsetuntemukseen reflektiota, näki paremmin omat kipupisteensä. Kuitenkin Johannan kannustava ja ymmärtävän tyyli vahvisti johtamisessa ja johtajana. Olen rohkeampi nyt myös haastamaan omaa työyhteisöä ja valmentavalla tyylillä jatkan porukan kanssa eteenpäin"

-Johdon ryhmätyönohjaus, sosiaaliala.

"Lähtötilanne oli erittäin tulehtunut ja lopussa ei olla vielä, mutta paljon on menty eteenpäin. Yhteistyö kollegan välillä parani huomattavasti prosessin aikana ja vaikka luottamus jouduttiin rakentamaan uudestaan, uskon että olemme päässeet eteenpäin ohjauksen myötä ja yhteistyö parani huomattavasti. Johanna on miellyttävä ja tarpeeksi jämäkkä ohjaaja. Johanna käyttää hyviä menetelmiä ja ohjaa riittävän reippaalla otteella työnohjaus sessioita eteenpäin. Johannalta löytyy tunneälyä ja osaa ratkoa kiperämpiäkin ongelmia ja auttaa niissä parhaansa mukaan. Johannalta on saanut hyviä vinkkejä oman työn kehittämiseen sekä saanut hyviä ajatuksia muuhunkin elämään. "

-Asiantuntijoiden parityönohjaus, järjestöala.

" Tapaamisista oli ratkaiseva hyöty jaksamiselle, johtajuuden roolin ja omien rajojen vahvistumiselle. Ihanaa Johanna kun osaat niin paljon, tunnet, olet kokenut, empaattinen. Tämä oli minulle ehdottoman tärkeä prosessi, joka vaikuttaa positiivisesti kaikkeen - myös vapaa-aikaan."

- Johdon coaching, lääketeollisuus.

"Sain varmuutta uuden roolini haltuunottoon - epävarmuus ja "huijarisyndrooma" katosi. Uskon itseeni ja keskityn vahvuuksiini. Murehtiminen ja vatvominen väheni, sain keinoja stressinsäätelyyn ja Johannan avulla mielentaidot vahvistui. Harjoitukset olivat tosi hyviä ja sain niitä työelämän lisäksi paljon apua myös vapaa-aikaan ja arkeen. Johanna olet todellinen aarre :)

- Työnohjaus, asiantuntija ja tiiminvetäjä, media-ala.

" Coaching prosessi toimi hyvänä johtamisen vahvistajana. Dialogi kollegoiden ja coachin kanssa antoi näkökulmia, ideoita ja kehitti minua esimiehenä. Sain kehittämisideoita sekä oma työn kehittämiseen ja henkilöstöjohtamiseen. Uskallan lähteä myös haastamaan työyhteisöä vahvempaan asiakastyön kehittämiseen ja "out of the box" ajatteluun"

- Johdon ryhmäcoaching, terveydenhuoltoala.

" Olipa ihanaa kun yhteinen dialogi, tehtävät ja toiminnalliset menetelmät auttoivat meitä ymmärtämään toisiamme paremmin ja yhteishenki vahvistui- kuten myös yhteistyö. Hienoa, oli myös keskittyä case- työskentelyn kautta asiakkaisiin ja huomata miten vaativaa ja tärkeää asiantuntijatyötä teemme. Työn iloa löytyi ja työhyvinvointiin löysin uusia keinoja. Johannan tietämys työhyvinnvoinnista, asiakastyöstä ja vuorovaikutuksesta on vahvaa, ja rohkea ja aktiivinen tyyli ohjata haastaa oman ajattelun!

- Ryhmätyönohjaus asiantuntijat, opetusala.