Mikä coaching?

Coaching on menetelmä, jonka avulla henkilö voi löytää ja saada esiin omat kykynsä, ja oppia käyttämään niitä maksimaalisella tavalla. Se haastaa esiin innovatiivisuuden sekä halun tehdä paras ja nähdä kauemmaksi! Coaching tukee kehittymistä yksilö- ja organisaatio tasolla.

Mitä coachingissa tapahtuu?

Coaching auttaa selkeyttämään tavoitteita ja toimintaa. Kyseessä on kokonaisvaltainen kehittymisprosessi, joka avaa näkökulmia ja lisää hyvinvointia. Coaching on kysymyksiä, tavoitteiden kirkastamista, vaihtoehtojen löytämistä, tiedostamista, osaamisen ja voimavarojen vahvistamista. Esteistä mahdollisuuksiin!

Coaching tarjoaa työkalut, tuen ja rakenteen tavoitteiden tehokkaammalle saavuttamiselle, ja tuo tulosta organisaatiolle. Coaching prosessi on kestoltaan useimmiten 6-12kk, ja se toteutetaan 1-2 tunnin henkilökohtaisina coachaus tapaamisina. Tarvittaessa käytetään myös erillisiä tavoitteita tukevia välitehtäviä. Prosessiin voidaan liittää erilaisia testejä kuten 360 johtajuuden arvio.

Tahtoa, osaamista ja tulosta!

Milloin coachingia?

Coaching apuna:
  • esimiestyön haasteissa
  • ajanhallinnan ja tavoitteiden saavuttamisen tukena
  • muutosprosessissa
  • uudessa tehtävässä
  • haastavissa työtilanteissa
  • asiakaspalvelun laadun parantamisessa,
  • itsetuntemuksen ja ammatillisen kasvun vahvistajana ja
  • kysymyksissä, joihin etsit vastausta.

Se on osa menestyvän yrityksen henkilöstöpolitiikkaa johtajille, esimiehille ja avainhenkilöille, yksilöllisenä- ja ryhmäcoachingina.

Miksi Johanna Heikkinen coachiksi?

Johanna on coachina peili, mahdollistaja ja innostaja. Hän tarjoaa luottamuksellisen suhteen ja tilan pysähtyä ja vahvistua, vuorovaikutuksen ja ihmisten johtamisen asiantuntijuuden, vankan kokemuksen työhyvinvoinnista ja ryhmä- ja organisaatiodynamiikasta. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, koska coachina Johanna haastaa ja tukee sopivassa balanssissa. Viitekehys coachingissa on voimavara- ja ratkaisukeskeinen. Johanna Heikkisellä on 90-luvun alusta alkaen ohjausalan kokemus. Vuonna 2007 Johanna kävi Suomen ensimmäisen business coach koulutuksen, joka sertifioi business coachiksi (CBC).


TÄSSA TARINATEHTAAN ESITTELYVIDEO COACHINGISTA.

Coachingprosessi haastaa kehittymään ja voimaannuttaa!