Työyhteisö- ja esimiesvalmennus

Tarinatehtaan valmennusten ideana on auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä työn kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä tarjoamalla itsetuntemusta, vuorovaikutusta ja johtamista tukevaa valmennusta. Tarinatehtaan valmennuksissa ja koulutuksissa teoria ja käytäntö ovat jatkuvassa vuoropuhelussa. Tarinatehtaan valmennuksille ovat ominaista osallistuvat ja toiminnalliset työtavat, vastavuoroisuus, osallistujien kokemusten hyödyntäminen, luovuus ja yhdessä tekeminen. Tällaista käytetään erityisesti kehittämis- kick off- päivinä ja työhyvinvointipäivinä.

Valmennuksia

 • Mielentaidot: keinoja stressinhallintaan ja työhyvinvointiin
 • Konflikteista dialogiin ja arvostavaan vuorovaikutukseen
 • Ihmisten erilaisuus voimavarana ja rakentava yhteistyö
 • Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
 • Löytöretki kohti inspiraatiota ja työniloa
 • Työyhteisön muutoshaasteet: uhka vai mahdollisuus?
 • Valmentava ja mahdollistava esimiestyö
 • Esimiestaidot ja alaistaidot= työyhteisötaidot hyvinvoinnin tekijänä.


Yhdessä osallistumaan, oivaltamaan ja onnistumaan!

Milloin valmennusta?

Valmennus voi liittyä esimerkiksi:

 • esimiestyöhön
 • muutosprosessiin
 • konfliktin ratkaisuun
 • työhyvinvoinnin edistämiseen ja stressinhallintaan
 • tiimiytymiseen
 • osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen
 • asiakaspalvelun kehittämiseen
 • yhteistyöhön, työyhteisön rakenteiden ja palvelujen tarkasteluun
”Oppimiseen ei ole muuta alkua, kuin ihmettely”
Platon