Työyhteisö- ja esimiesvalmennus

Tarinatehtaan valmennusten ideana on auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä työn kehittämisessä ja työhyvinvoinnin edistämisessä tarjoamalla itsetuntemusta, vuorovaikutusta ja johtamista tukevaa valmennusta. Tarinatehtaan valmennuksissa ja koulutuksissa teoria ja käytäntö ovat jatkuvassa vuoropuhelussa. Tarinatehtaan valmennuksille ovat ominaista osallistuvat ja toiminnalliset työtavat, vastavuoroisuus, osallistujien kokemusten hyödyntäminen, luovuus ja yhdessä tekeminen. Tällaista käytetään erityisesti kehittämis- kick off- päivinä ja työhyvinvointipäivinä.

Valmennuksia

 • Mielentaidot: keinoja stressinhallintaan -kohti kukoistusta!
 • Kiireenkesytys: kaaoksesta työnimuun ja aikaansaamisen taikaan
 • Konflikteista dialogiin ja arvostavaan vuorovaikutukseen
 • Palautekulttuuri paremmaksi: palaute on lahja
 • Ihmisten erilaisuus voimavarana ja rakentava yhteistyö
 • Löytöretki kohti motivaatiota ja työniloa
 • Työyhteisön muutoshaasteet: uhkasta muutoskyvykkyyteen
 • Valmentava johtaminen: johtaja coachina
 • Esimiestaidot ja alaistaidot= työyhteisötaidot timantiksi


Yhdessä osallistumaan, oivaltamaan ja onnistumaan!

Milloin valmennusta?

Valmennus voi liittyä esimerkiksi:

 • esimiestyöhön
 • muutosprosessiin
 • konfliktin ratkaisuun
 • työhyvinvoinnin edistämiseen ja stressinhallintaan
 • tiimiytymiseen
 • osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen
 • asiakaspalvelun kehittämiseen
 • yhteistyöhön, työyhteisön rakenteiden ja palvelujen tarkasteluun
”Oppimiseen ei ole muuta alkua, kuin ihmettely”
Platon